Ett skyltfönster för arkitektur
Arkitekturgalleriet i Stockholm ger arkitektkontor, fastighetsbolag och andra företag med intresse för arkitektur en möjlighet att presentera sig, att lyfta fram sin verksamhet och visa vad de sysslar med. Just nu, när en mängd stora byggnadsprojekt är på gång i Stockholm, finns här en unik chans att knyta kontakter och etablera sig.
Arkitektkontor och fastighetsbolag kan boka Arkitekturgalleriet i Stockholm för att presentera sig själva, sin verksamhet, aktuella projekt och tävlingar. Det kan även vara ett sätt att delta i den allmänna debatten om arkitektur och byggande i Stockholm. Nyligen hade galleriet exempelvis en stor utställning om Slussen som lockade ett par tusen besökare. Utställningarna kan vara väldigt olika; en del ställer ut med ritningar och planscher, andra med modeller, några visar projekt med film eller på monitorer. En del utställningar är mer riktade till uppdragsgivare och särskilt inbjudna gäster medan andra mer vänder sig till en intresserad allmänhet.
- Varje utställning är förenad med kringarrangemang av olika slag. Det kan vara allt från utformning och produktion av inbjudningskort och utställningskatalog till vernissage och andra tillställningar. Ofta anordnar vi samtal och seminarier kring aktuella teman i samband med utställningarna, säger Klas Schönning som äger och driver Arkitekturgalleriet i Stockholm.

Klas utbildade sig till arkitekt under 70-talet. På 80-talet arbetade han framför allt med biståndsprojekt i Afrika vilket sedan ledde vidare till sju år i Portugal och medverkan i några uppmärksammade och prisbelönta projekt, innan han åter igen hamnade i Sverige. Arkitekturgalleriet har han drivit i 10 år och förutom presentationer av arkitekter och fastighetsbolag har det varit ett antal temautställningar, om till exempel konst i arkitekturen och arkitekturfotografi. De flesta utställningarna har handlat om Stockholm, ibland projekt från andra platser i Sverige och några enstaka gånger från utlandet, som Wien och Bhutan.
- Det görs mycket intressant runt om i landet som är väl värt att visa upp men sällan uppmärksammas, säger Klas som gärna ser fler utställare från resten av landet. Samarbete och utbyte av utställningar diskuteras även med några motsvarande gallerier i andra europeiska huvudstäder.

Förutom utställningar arbetar Klas med skrifter, informationsmaterial och böcker om arkitektur och byggd miljö. Han har bland annat gjort en jubileumsbok om Bergkrantz Arkitekter, stadsvandringsfoldrar åt Familjebostäder, stadsdelsskrifter åt Stockholmshem, skrifter åt JM och några tusen fastighetsskyltar i Stockholm som berättar om husets och platsens arkitektur, historia och kuriosa. En tredje del av verksamheten är att tillsammans med en specialinriktad resebyrå ordna studieresor till några utvalda städer i Europa.

Arkitekturgalleriet i Stockholm

Bransch:
Arkitekt

Telefon: 08-24 9 770


Email:
arkitekturgalleriet@telia.com

Hemsida:
arkitekturgalleriet.se

Adress:
Arkitekturgalleriet i Stockholm
Box 2172
10314 10314 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN